Read Esrârnâme by Attar of Nishapur Free Online


Ebook Esrârnâme by Attar of Nishapur read! Book Title: Esrârnâme
City - Country: No data
Loaded: 2490 times
Reader ratings: 7.2
The author of the book: Attar of Nishapur
Edition: Ayrıntı Yayınları
Date of issue: March 2012
ISBN: No data
ISBN 13: No data
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 655 KB

Read full description of the books:“Doğu klasikleri arasında yer alan Esrârnâme [Sırlar Kitabı], yazıldıktan sonra birçok Fars ve Türk şairini etkilemiştir. Mevlânâ’nın çocuk yaşta iken edindiği bu kitabın onda bıraktığı izler Mesnevî’ye aynen yansımıştır. Daha önce aynı tarzda yazılan ve İranlı şair Senâî-i Gaznevî’ye ait Hadîkatu’l-hakîkat [Gerçeğin Bahçesi] da bu eserin kaleme alınmasında etkili olmuştur. İşlenen bazı konularda Hayyam etkisi açıkça görülmektedir. Attâr’ın edebî hayatının birinci ve en verimli döneminde kaleme alınan bu tasavvufî mesnevî, sembollerle, üstü kapalı ibarelerle doludur.Bu çeviride yararlanılan iki bilimsel neşrin açıklamalar bölümünde bunlar izah edilmeye çalışılmışsa da bazı yerlerde Esrârnâme’yi yayımlayanlar da işin içinden çıkamamışlardır. Zaman zaman basit bir konu veya kelime uzun uzun tefsir edilirken, çapraşık ve üstü kapalı ifadeler ya atlanmış ya da bir iki cümleyle geçiştirilmiştir.Esrârnâme’nin çevirisinde iki yol izlenebilirdi. Birinci yolda, bu manzum eser nesren çevrilir, beyitler arasında bağlantı kurularak paragraf çevirisi yapılabilirdi. İkinci yol ise her beytin nazmen çevirisini yapmaktı. Biz ikinci yolu tercih ettik. Tasavvuf terminolojisine ait kelimelere dokunmadan, serbest vezinle, mümkün olduğu kadar kafiye tutturarak, herkesin anlayabileceği bir âşık edebiyatı dilini tercih ettik.”Mehmet Kanar


Download Esrârnâme PDF Esrârnâme PDF
Download Esrârnâme ERUB Esrârnâme PDF
Download Esrârnâme DOC Esrârnâme PDF
Download Esrârnâme TXT Esrârnâme PDFRead information about the author

Ebook Esrârnâme read Online! Abū amīd bin Abū Bakr Ibrāhīm (c. 1145 – c. 1221; Persian: ابو حامد بن ابوبکر ابراهیم‎), better known by his pen-names Farīd ud-Dīn (فرید الدین) and Attār (عطار, "the perfumer"), was a Persian Muslim poet, theoretician of Sufism, and hagiographer from Nishapur who had an immense and lasting influence on Persian poetry and Sufism.


Reviews of the Esrârnâme


HARVEY

Rarely do the books make me cry, but this one could.

ADAM

There are significant drawbacks

POPPY

Despite the criticism, I liked the book!

ALFIE

Pozitivnenko, but naпve to the ugly.

BETHANY

Not when you can say the book is better.
Add a comment
Download EBOOK Esrârnâme by Attar of Nishapur Online free

PDF: esrrnme.pdf Esrârnâme PDF
ERUB: esrrnme.epub Esrârnâme ERUB
DOC: esrrnme.doc Esrârnâme DOC
TXT: esrrnme.txt Esrârnâme TXT